S.S.S

S.S.S

Türkiye’de emlak satın almak için hangi emlak daha değerlidir?

Sadece pasaport

Yabancıların Türkiye’de mülk satın alması mümkün mü?

Evet, Türk vatandaşı olmayanlar ve Türk topraklarında yerleşik olmayanlar Türkiye’de bir mülk sahibi olabilirler.

Türkiye’yi ziyaret etmek için vize veya izne ihtiyacım var mı?

Bazı Arap milletler vize gerektirmez ve diğerleri de konsolosluktan veya elektronik olarak almak zorundadırlar ve gelmeden önce ülkenizdeki Türk konsolosluğuna/elçiliğine başvurmayı tercih ederler.

Düzenli bir vizenin kalış süresi nedir?

Genellikle 3 ay ve uyrukluğa göre değişir. Bir yıl boyunca turist oturum izni elde etme imkânı ile birlikte yenilenebilir.

Satın almak için Türkiye’de bir banka hesabı açmak gerekli mi?

Bu gerekli değildir, ancak satın alma işlemini kolaylaştırmak için en iyisidir. Türkiye’de bir banka hesabı açma süreci kolaydır ve anlaşmalarınızda size yardımcı olabiliriz.

Türkiye içinde yabancılar için mülkiyet ve mülkler için sigorta şirketleri var mı?

Evet, Türkiye’de uluslararası kabul görmüş sigorta şirketlerinin birden fazla seçeneği var.

Gaz, elektrik ve telefon hizmetlerine abone olmak mümkün mü?

Evet, abonelik ücreti bir kez ödenir. Hizmetler kolayca bağlanır ve anlaşmalarınızda size yardımcı olabiliriz.

Aylık olarak gaz, elektrik ve telefon faturalarını nasıl ödeyeceğim?

Bir banka hesabı açmak ve otomatik ödeme talimatı vermek veya bizimle koordinasyon sağlamak mümkündür.

Bir mülke sahip olabileceğim en düşük miktar nedir?

Bir bölgeden diğerine ve bir projeden diğerine farklı gayrimenkul fiyatları için asgari veya azami bir gereksinim yoktur.

Taksit sistemi kullanılıyor mu?

Alıcının potansiyeline uygun taksitli ödeme hizmeti veren birçok proje var.

Bir tür yatırım olarak mülk kiralanabilir mi?

Evet bu hizmeti sağlayabiliriz.

Mülkün satın alınmasında veya satılmasında vergi var mı?

Mülk bedelinin% 4’ü satın alma anında ödenir ve mülkün türüne göre basit bir yıllık vergi.

İstediğim zaman mülkünü satabilir miyim?

Evet, işinizde size yardımcı olabiliriz.

Türkiye’de herhangi bir mülkün satışı veya satın alınması için başkalarının tayin edilmesi mümkün mü?

Evet, sertifikalı bir çevirmen ile Türkiye’de noterlere giderek veya Ajans kendi ülkesinde çalışabilir ve Türk diline tercüme ederek orada bulunan Türkiye Büyükelçiliğinden bunu doğrulayabilir.

Mülkiyeti doğrudan isimle kaydetmem mümkün mü?

Evet, satışı tamamladıktan sonra mülkün mülkiyetini doğrudan adınıza aktarırsınız.

Türkiye’de bir mülk satın alma durumunda daimi ikamet almak mümkün mü?

uygulayarak şahsen Evet, Tapu Bölümü’nden mülk tapusu aldıktan sonra, bu pasaportların yararına karı kocanın ve çocukların ailesinin tüm üyelerine daimi ikamet almak mümkündür, bu Türkiye’ye tüm bireylerin varlığını sağlanan ve biz yoğurmak yardımcı olabilir.

Bir kişi adına birden fazla mülke kayıt yaptırmak mümkün mü?

Evet, bu hakka sahiptir ve onun için hiçbir hukuki engel yoktur, ancak onun adına kayıtlı mülk alanı 2.5 hektarı aşmamaktadır.

Mülkün satın alınması ve isimle tescil edilmesi için birden fazla kişiye abone olmak mümkün mü?

Evet, birden fazla kişi aynı mülke sahip olma ve isme göre kaydetme hakkına sahiptir.

Tapu yazısı Türkçe dilinde mi?

Evet, Türk dilinde yazıyor jüri üyesi Tapu Dairesi içinde tercüman tarafından çevrilmiştir. Ortada hiçbir hata olmayacak şekilde Tapu Departmanı ve tam çeviri sürecine devletten sertifikalı tercüman varlığını talep eden satış süreci.

Türkiye’de mülk sahibi olmak belirli bir mirasa veya mülke sahip mi?

Türkiyede yaşam için mülkiyet ve miras hakkına sahiptir ve mirasçıların mülkünde bulunan konut dairesinde mirasçıların dosyalarına kayıtlıdır.